Bilgilendirme

Geleceğinizi bugünden şekillendiriyoruz.

Bilgilendirme

Değerli kat malikleri, MFZ Grup Yapı olarak inşa ettiğimiz yapıların güvenliği konusunda sizleri detaylı olarak bilgilendirmek isteriz.

Firmamız 35 yılı aşkındır başta Ankara olmak üzere bir çok konut, iş merkezi vb. özel inşaat işleri yapmış olup tüm projelerinde kanuni sorumluluklarını yerine getirmiştir. İnşaatını yaptığımız bölge Belediyesi, İmar Planları, bunlara bağlı olarak Kanun ve Yönetmeliklere uygun şekilde inşaatlarımızı tamamlayıp Yapı Kullanım İzin Belgelerini (İSKAN) almış bulunmaktayız.  

Tüm projelerimiz günün koşullarında geçerli olan;İmar planları,İmar ile ilgili diğer yönetmelikler (Yangın, Sığınak, Otopark, Isı Yalıtım vb),Proje alanına ait onaylı Sondaj ve Zemin Etüt Raporları,Yürürlükteki Deprem Yönetmeliği (Deprem Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik, DBYYHY/Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik),TS 500, Betonarme Yapıların Tasarım ve Yapım Kuralları,TS 498, Yapı Elemanlarının Boyutlandırılmasında Alınacak Yüklerin Hesap Değerleri, dikkate alınarak, yönetmelikte tanımlanarak kurgulanan ‘Tasarım Depremi’ne dayanacak şekilde projelendirilmiştir.

Yukarıda belirtilen tüm yasal mevzuatlar paralelinde proje müellifleri, mimari, statik, mekanik, elektrik projelerini hazırlamıştır.

Statik projeler, yapılan sondaj ve zemin etütleri raporlarına göre çözülmüştür. Gerekmesi durumunda, ilgili danışmanların görüşleri alınarak geoteknik firmalarının projelendirmesiyle bina temellerinde zemin güçlendirmesi yapılmıştır.

Yapı Denetim ve ilgili belediye kontrolünde dökülen her kat için ayrı ayrı beton ve demir örnekleri alınarak gerekli laboratuvar test raporları ve onayları alınmıştır.

Bu aşamalardan geçen projelerimiz Yapı Denetim ve ilgili Belediye onayları alınarak ruhsatlandırılmış ve iş bitiminde Yapı Kullanım İzin Belgeleri (iskan) alınmıştır.

Saygılarımızla,